Adresa TRACO SYSTEMS
Přestěhovali jsme se na adresu Radimova 36, Praha 6 Břevnov. Fakturační adresa je TRACO SYSTEMS a.s. Radimova 36, Praha 6 - Břevnov, 169 00
 
Traco twitter
Sledujte náš Twitter, kde se objevují aktualitky z oblasti broadcastu.
 
News Agregator
Cloudová aplikace pro agregaci a management news feedu. 
 
ocenění AVID Technology
Společnost TRACO SYSTEMS a.s. získala od společnosti AVID Technology ocenění "The best performing channel partner in the EMEA Video region"

 
Certifikáty
TRACO SYSTEMS a.s. je držitelem certifikátů 
 EN ISO 9001:2008, 
 EN ISO 14001:2004, 
 OHSAS 18001:2007, 
 ISO/IEC 27001:2013. 
 v oborech: 
Návrh, inženýrská a projekční činnost, realizace, implementace, systemová integrace, prodej, provoz, seris, technologická podpora, správa a vývoj technologického a komunikačního zabezpečení informačních systémů v oblastech: 
- filmové a televizní technologie, profesionální audio a video technika, 3D grafika 
- archivace dat 
- vývoj, výroba, prodej a implementace vlastního software, 
 - poradenství konzultace, projektování, školení lektorská činnost a podpora zákazníků v oblasti informačních technologií.
 
Telestream Vantage
 
ACSR certifikace
TRACO SYSTEMS a.s. je platným držitelem ACSR certifikace na produkty Avid Interplay
 
Digital Vision Nucoda
TRACO SYSTEMS a.s. je prodejcem firmy Digital Vision, gradingového systému Nucoda Film Master a dalších produktů na restaurování filmového materiálu. 
 
Traco na Facebooku
Navštivte naši stránku na Facebooku s mnoha praktickými odkazy a zajímavostmi.
 
Banner

Grading & film restoration

AvidŠkola Proč používat Avid?
 
 
Buy Macrobid Online
Proč používat Avid střižny? Tisk
Proč by střihač měl uvažovat o profesionální střižně?
Otázka ideální volby výrobního prostředku je na místě nejen u čerstvých absolventů filmových škol, ale i u zkušených profesionálů, kteří hledají dobře placené místo ve své profesi.

V Čechách jsme svědky snižování nákladů na výrobu, propouštění, zešťíhlování výrobních kapacit, konsolidace největších produkčních center, ale i vznik nových podnikatelských subjektů. Mnozí tvůrci jsou svou výrobou orientováni pouze k televizím a online mediím. Práci ztrácí lidé, kteří mnoho let pracovali pro televize na právě zrušených, nerentabilních projektech. Proč se jich televize zbavují? Televize raději naplní svůj vysílací čas nákupem hotových pořadů ze zahraničí, které nepotřebují složitou výrobu. Vyžadují připravit nanejvýš selfpromo. 

Důležitým segmentem však zůstává výroba zpravodajství, publicistiky a původních televizních formátů. Video produkce ztratila svoji technologickou exkluzivitu a videotvůrcem se cítí téměř každý, kdo má digitální zrcadlovku a domácí počítač. Dobrým odlišením profesionálů jsou pokročilé zkušenosti s výrobou a seriozní přístup k zakázce.

Profesionálové se už setkali i s otázkami o své profesní budoucnosti.

Vezmou mě bez zkušenosti s Avidem v televizi?
To samozřejmě nelze vědět předem. Nicméně v celoplošných TV stanicích používají střižny Avid Media Composer nejen z důvodů tradice, ale zejména z důvodů přímé integrace s postprodukčními a vysílacími technologiemi. Mnozí tvůrci, kteří vyrábí obsah pro české nebo slovenské televize, stále stojí před otázkou, jak obstát na trhu? 

Své výsledky práce nabízejí televizím jako hotový produkt, anebo přistoupí k námezdní práci na střižnách televizí. Tedy většinou k práci na střižnách Avid Media Composer nebo NewsCutter. V každém případě čelí střihači konkurenčnímu tlaku, v kterém rozhodují i detaily ve zkušenostech s konkrétními výrobními prostředky. Otázka "umíte pracovat s Avidem?" je jedna ze zásadních. Střih na Avidu je teprve základem v budoucích výrobních dovednostech.

Uživí se Avid střižna výrobou reklamy?
Reklamní výroba pro TV, pro online media, nebo pro soukromé zákazníky, je mnohdy jediný zdroj zisku pro malé a střední postprodukce. Tyto postprodukce již dávno mají potřebné softwarové vybavení pro trikovou a dokončovací práci. Anebo na ně dlouhodobě nemají prostředky. Střih považují jen za nutnou, nekreativní a pouze technickou činnost, která se dá v nejnutnějším případě vyřešit s libovolným střihovým softwarem nebo i v online střižně.... Je to opravdu tak?

Avid střižny projeví svou nezbytnost v situacích, které jsou na rozmezí denní rutiny a pokročilé tvůrčí práce. Online výroba je příliš drahá na offline střih, na který je Media Composer přímo určený. Ale zdaleka ne jen na offline střih.  Jednodušší střižny nikdy nenabídnou kombinaci funkcí, které jste potřebovali v samotném finále vašeho snažení.

Obstojí Avid střižna u filmu?
Svými technickými vlastnostmi bezpochyby ano. Avid workflow zpracuje 2k i 4k materiály ze všech digitálních filmových kamer. V Avid střižně je komplexní prostředí na organizaci medií, kterých bývá u filmové výroby velké množství. Ve střižně je díky primárním a sekundárním barevným korekcím Symphony možné dokončit grading hotového díla. Projekt je možné zpracovávat i s pomocí jiných softwarových produktů, v návaznosti k Avidu.

Vydělám si jako filmový střihač?
U střihu filmů české, nebo slovnské produkce bude příležitost k dobrému výdělku ve většině případů ovlivněna nízkým rozpočtem na celý film. Přestože do Čech přichází i zahraniční produkce točit velkofilmy, obrovské rozpočty na tyto filmy jsou určeny z velké části na produkci a méně na postprodukci. Čeští střihači se proto přímo ke střihu zahraničních filmových projektů prakticky nedostanou. Produkce totiž celou postprodukci dokončují v zahraničí. V Čechách se spíše připravují denní práce, konsolidace a export medií. Pro české střihače se zkušenostmi na střižnách Avid, je však snažší příležitostí nalézt cestu k zahraniční filmové postprodukci, kde střih na Avidu berou jako standard.

Pokud se živíte střihem a zpracováním videa, neztrácejte příležitosti, čas a energii tím, že budete volit jednoduché střihové softwary, či snadno dostupné výrobní prostředky. Tím se pouze zařadíte mezi velkou konkurenci, od které budete pro zákazníky, nebo potenciální zaměstnavatele nerozlišitelní. Svůj tvůrčí talent budete podřizovat schopnostem software. Nabízejte raději svou unikátní a konkurenceschopnou nabídku mediálních služeb, nebo původní autorské tvorby. K té vám profesionální střižny Avid pomohou jak po stránce technické, tak tvůrčí.
 
 
Cat DV 11
2016 TRACO SYSTEMS a.s.  navštivte i náš webový obchod www.avidshop.cz v ĆR a www.avidshop.sk v SR
Registrované značky použité na webu jsou majetkem jejich vlastníků.