Magazín Digital Media World si povídal s RV Krishnanem, Vice President of Graphics pro region APAC a Richardem Hewittem, General Manager pro Austrálii, o největších mediálních inovacích, které v následujících letech změní live produkci, včetně automatizace, cloud produkce, IP distribuce, rozšířené reality a umělé inteligence.

Workflow řízené žurnalisty

Nejdůležitější součástí žurnalistiky je vyprávění příběhu. Vyvíjí se však, jak novináři vyprávějí své příběhy a kde je diváci sledují. Richard Hewitt a RV Krishnan mluvili o technikách vyprávění založených na Vizrt cloudu, které mají potenciál přeměnit zpravodajské produkční místnosti na workflow řízené novináři, kteří potřebují oslovit diváky na všech platformách.

Workflow řízené novináři umožňuje být kreativnější, rychlejší a dodávat kompletní příběhy odkudkoli. Lze to díky použití cloudového systému uchovávající mediální obsah a softwaru, který umožňuje prohlížet, vyhledávat a znovu použít obsah pro různé výstupy.

Vizrt už v tuto chvíli dává novinářům možnost používat nasbíraná data vizuálně – například při použití grafického softwaru s informacemi o volebních statistikách. Momentálně mají novináři mimo jiné možnost pracovat s videem v běžném rozlišení a formátu, přidávat 3D grafiku, publikovat své příběhy do sociálních médií, na VOD platformách nebo na webových stránkách. Viz Story je relativně nová aplikace, která předává náhledy, prezentace a obsah do rukou novinářů na místo specializovaného grafického týmu. Dále umožňuje adaptaci dokončeného obsahu pro různá zařízení a výstupy.

Viz Story je využívána pro nejnovější online zprávy, jelikož vytvoření nového příběhu pro několik platforem trvá jen několik minut. Díky templatům mohou novináři rychle vytvářet obsah na sociální sítě, aniž by byl porušen grafický vzhled a styl.

“Cloudové systémy jsou velmi užitečné pro vytváření nástrojů a zpřístupňování dat. Je však nutné myslet na to, že se stále vyvíjejí. V budoucnu nás čeká ještě mnoho změn,” dodává RV Krishnan.

Otevřená platforma

Dále také komentoval otevřenou platformu, která je za všemi produkty společnosti Vizrt a za jejich kompatibilitou s HTML. “Softwary společnosti Vizrt byly originálně vytvořené způsobem, aby bylo možné je integrovat se zpravodajskými automatizačními systémy, které již existují. V tuto chvíli se HTML stalo základem pro webovou produkci, tvorbu příběhů i grafiku. Všechny nástroje mají stejný základ a existují na jedné platformě. Kdyby to bylo nutné, je možné celou Vizrt platformu rozjet v prohlížeči.”

Například Viz One, asset management software, má vestavěný HTML video přehrávač, který podporuje produkce založené na webu s přesnými editačními funkcemi. Viz Story bylo vytvořeno na stejné platformě, což umožní další progresivní vývoj softwarových komponentů. Produkty společnosti jsou vytvořeny tak, aby pracovaly s řídícími systémy obsahu, CDN i staršími a budoucími online publikovacími nástroji.

„Vizrt jsou vývojáři softwaru, stojící před jinými specializacemi, které společnost nyní má,“ řekl RV Krishnan. „Všechny produkty jsou založeny na Viz Enginu realtimovému grafickému rendereru, kompoziční platformě a video serveru, Viz One média asset managementu a Viz Artistu, realtimové 3D grafice, modelovacím a animačním nástroji a produkčním designeru pro broadcast.“

Richard uvedl, že skutečnost, že od dubna 2018 je Viz Artist bezplatným nástrojem, dává prostor širšímu okruhu uživatelů – zejména novinářům – aby se naučili, jak jej používat, aby vyhověl jejich potřebám. Jedná se o klíčový software Vizrtu, který návrháři používají k vytvoření základní geometrie a grafických fontů, konstruování virtuálních prostorů a navrhování vlastních 3D animací.

Jeho funkce zahrnují globální osvětlení, nativní podporu pro Substance materiály, Cinema 4D LiveLink a soubory ze všech hlavních 3D modelovacích aplikací a také podporuje použití videa v průběhu procesu tvorby – to znamená, že videa mohou být použita jako součást scény nebo jako textury mapované na geometrii pomocí UV souřadnic. Viz Artist je schopen integrovat klipy jakéhokoli rozlišení nebo živého videa jako součást scény.

Otevřenost Viz Artistu spočívá ve schopnosti skriptovat logiku scénu a možnosti psát vlastní pluginy k vyřešení konkrétního problému v pracovním postupu. Jako součást integrovaného workflow návrháři vytvářejí scény ve Viz Artistu a zpřístupňují je k použití jako šablony v jiných aplikacích společnosti Vizrt – pro novináře a produkční týmy, které vytvářejí online příběhy.

Flexibilita a rychlost v broadcastu

Flexibilita a rychlost v broadcastu nejsou novým tématem, ale stále nabývají na významu, částečně proto, že standarty se pořád vyvíjejí. RV Krishnan uvedl, že standardy jsou a budou stejně kritické jako kdykoli předtím, ale také vidí v průmyslu velkou obezřetnost vůči standardům. Přestože se zdá, že IP distribuce se stává primárním prostředkem pro vysílání videa, potřebují nynější broadcasteři stavět infrastrukturu, která streamuje IP video a grafiku v jakémkoli formátu, přičemž současně vytváří SDI signál pro on-air použití.

Komponenty založené na technologii Viz Engine tvoří grafiku a video ve formátech jako je MPEG-2, např. 1080i / 25, 1080i / 29.97, 1080p / 30, 720p / 50 a další pro online, mobilní a live on-air aplikace. V čase distribuce jsou videa a grafika živě komponovány pro velikosti a rozlišení potřebných pro jednotlivé platformy, což je nejen rychlejší, ale také otevírá příležitosti pro vlastní branding a sponzoring napříč platformami, aniž by se čas zpracování prodlužoval.

Nástroje společnosti Vizrt používají IP streaming a automatickou detekci a adaptaci koncového zařízení, aby obsah mohl být distribuován kamkoli. Viz One umožňuje poskytovat obsah jak lineárním přehráváním, tak i pro více platforem. Jelikož mají dnes všichni diváci mobilní zařízení, grafika musí být zobrazena způsobem, který je snadno srozumitelný pro každé zařízení, ať už je zobrazeno na celé obrazovce nebo její části.

Vizrt přiřadí odpovídájící měřítko a design grafiky beze změny sdělení – tedy provede optimalizaci výstupupro koncového uživatele.

Nová realita

Viz Engine je jedním z nejflexibilnějších softwarů, který je používaný v současném vysílání, což je ilustrováno tím, že používá moderní grafický hardware a je schopen podporovat média v SD, HD, 4K / UHD a cloud rendering. Viz Engine renderuje 3D scény v reálném čase, vytváří animace v HD, 4K a vyšších rozlišeních. Může být nasazena v cloudu nebo jiném virtualizovaném prostředí, v IP infrastruktuře nebo z datového centra.

Díky schopnosti využít konkurenceschopného a vysoce výkonného grafického hardwaru mohou tvůrci používat Viz Engine jako grafickou vrstvu pro aplikace, které potřebují interaktivitu a vysokou věrnost grafického obsahu. Viz Engine může také běže tv IBM cloudu, takže editoři mohou používat grafický plug-in vytvořený Vizrtem v jejich nativním střihovém systému pro přístup ke grafice bez speciálního Viz Engine hardwaru. Kombinace API plug-inu a komunikačního protokolu ASCII vytváří základ pro různé aplikace.

Otevřená konstrukce Viz Engine umožnila velký pokrok v rozšířené realitě (Augmented Reality). Jedna z mnoha zajímavých prezentací se letos konala na IBC, kde Vizrt začal spolupracovat se společností Ncam Technologies a Unreal Engine. Tyto tři společnosti vyvíjí nástroje rozšířené reality pro eSporty a dokáží kombinovat šablonovou grafiku a texty s herním a grafickým prostředím. Výsledkem je realisticky vypadající grafika podporující vyprávění příběhu v živém vysílání.

Na expozičním stánku na IBC byl předveden realtimový přenos dat živého skeletonu pomocí motion capture technologie přímo do Viz Enginu, což umožnilo interakci prezentátora s interaktivním AR 3D modelem. Pro kontrolu vzhledu nových vlastností byly vytvořeny nové deformační nástroje kostry a pleti, které se kombinují s fyzickým vykreslováním. Funkce HDR podporuje ve Viz Enginu formáty HLG a PQ HDR a také je kompatibilní s formátem Sony S-Log3 HDR pro digitální zpracování.

Automatizace

Podíváme-li se na vysílání jako na business, automatizace představuje příležitost pro televizní společnosti přizpůsobit se skutečnosti, že dynamika podnikání se mění. Tradiční zavedené společnosti vnímají nová ohrožení, jako je OTT a poskytování internetových služeb. Cítí se pod tlakem, aby poskytli stejné nebo větší množství obsahu na více platformách, zatímco spoléhají na stejný personál.

RV Krishnan říká: „Automatizace zde zůstane i do budoucna. Jedná se o nákladově efektivní řešení. Firmy považují účinnost za nejlepší cestu vpřed. Musí však fungovat s minimem chyb, dělat více s méně zdroji a zlepšovat návratnost investic u každého produktu. Pokud mají tradiční zařízení, ptají se, co a kolik toho může být automatizováno. „

Richard k tomu dodává: „Rozšiřování počtu zpracovávaných formátů vede k zájmu o automatizaci. Na jedné straně jsou 4K kamery a další nové zdroje, a na straně druhé je potřeba měnit média podle místa určení. Zpracování videa při výstupu do různých formátů zahrnuje mnohokrát opakované úkoly, které jsou pracné a náchylné k chybám. „

Nicméně redakční software společnosti Vizrt, Viz Opus a Viz Mosart, jsou dalšími příklady použití šablon k automatizaci programového schématu. Viz Mosart převede vstup do počítačového systému redakce do příkazů pro připojené systémy a zařízení ve studiu, zatímco producenti udržují kontrolu nad posledními aktualizacemi, systémovou integrací a zpracováním v reálném čase. Broadcaster vytváří opakovaně použitelné automatizační šablony tak, že jeden zpravodajský skript může být vysílán kdekoli, kdykoli z libovolného studia.

Broadcasteři se stávají pružnějsími, reagují rychleji na události a šetří náklady. V situacích, kdy dochází k novým událostem, může obsluha automatice Viz Mosart provádět změny za běhu pomocí systémových zkratek a nástrojů upravující rundown. Protože jeden centrální operátor může vytvářet šablony používané ve více studiích, operátoři mohou pocházet z širší skupiny uživatelů, a to nejen techniků nebo lidí pracujících jako tým.

Umělá inteligence

Pokud jde o umělou inteligenci, byly reakce Richarda a RV Krishnana opatrnější.

Richard řekl: „V těchto dnech je obzvláště důležité se rozhodnout, kde dává umělá inteligence smysli, kde to přinese přidanou hodnotu. Napřílad právě nyní může být přidanou hodnotu systém pro správu obsahu a urychlení automatizace úkolů, jako je titulkování, ale je třeba ji směřovat za obchodně orientovaným účelem. „

RV Krishnan také dodal: „Umělá inteligence se vyvíjí postupně. Aktuálně se opírá převážně o metadata. Vizrt zatím nemá žádné specifické produkty založené na umělé inteligenci, ale jelikož má otevřenou platformu, může integrovat externí řešení do stávajících produktů. „

Jedním z příkladů softwaru, který do určité míry využívá strojové učení, je Viz Eclipse, který vkládá cílené a regionálně specifické reklamy do televizních kanálů a potenciálně vytváří nové zdroje příjmů pro držitele práv prostřednictvím lokalizované reklamy. Eclipse nahradí stávající reklamní desky po stranách hřišť virtuálním značením v reálném čase. Nemění samotné desky nebo neovlivňuje workflow produkce, protože trackování a klíčování kamer je založeno na analýze obrazu – z dané lokace tak nemusí být shromažďovány žádné informace.