CZ | SK

Profylaxe

Pravidelná údržba a kontrola systémů může předejít řadě komplikací

Profylaxe představuje preventivní prohlídku technologie a ověření správné funkčnosti  v pravidelných intervalech. Může odhalit skryté problémy a následně předejít blížícímu se kolapsu.

Každý systém v dlouhodobém provozu vyžaduje pravidelnou údržbu, které říkáme profylaxe. Výrobce obvykle poskytuje předepsaná doporučení, která nám pomáhají sestavit proceduru preventivních činností pro určitá období – týden, měsíc a čtvrtletí. Součástí profylaxe je soubor servisních kontrol a preventivních opatření, který ochraňuje výrobní a vysílací procesy před vznikem poruch. Pomocí technologických prohlídek, diagnostických metod a specializovaných kontrolních postupů zajišťujeme řadu preventivních úkonů na systémech vytížených každodenním provozem, které mohou být nejčastějším zdrojem závad. K profylaxi přistupujeme individuálně a vždy ji přizpůsobujeme potřebám našich zákazníků, technologické architektuře a konfiguraci systémů, provozním procesům, personální struktuře a finanční zdrojům.

V praxi

TV Prima, TA3, RTVS, TV Markíza, TV JOJ , SFU, ESIS PZ

Mohlo by vás zajímat

Technologické poradenství

Efektivní návrhy konfigurace a workflow

Technologická implementace

Spolehlivá instalace a integrace

Individuální a skupinové tréninky

Školení podle potřeb zákazníků