CZ | SK

Reference

Přeměna zpravodajské televize TA3

Nový zpravodajský kanál televize JOJ

Broadcast aplikace pro televizní stanice

Nové zpravodajské studio

Ze zákulisí spuštění

Zpravodajské studio s velkoplošnými LED stěnami

Kompletní upgrade zpravodajského systému

Rozšíření sdíleného diskového úložiště