Reference

Rozšíření sdíleného diskového úložiště

Zpravodajské studio s velkoplošnými LED stěnami

Kompletní upgrade zpravodajského systému