CZ | SK

Technologická implementace

Největší výhodou moderních technologií je zjednodušení a zrychlení řetězce pracovních procesů a vysílání.

Realizace projektů, které vdechnou život nové technologii nebo zautomatizují výrobní proces, je naší standardní pracovní náplní.

Tvorba mediálního obsahu, ať již televizního nebo filmového, vyžaduje technologie, které jsou pro tento obor specifické. Jejich vývoj je poměrně velmi dynamický a každá investice do nové technologie představuje krok napřed před konkurencí. Dnešní svět výroby médií už není jen o kamerách, mikrofonech, světlech a podobné technice, ale je zatím spousta technologie, která se více a více blíží IT, světu hardwaru a softwaru. Naší úlohou je propojit tyto světy tak, aby pracovali optimálně a ve vzájemné symbióze.

Na začátku je projekt a na konci je fungující technologie, to je to, oč tu běží. Možná ještě lépe řečeno, na začátku je nápad, jak něco zlepšit, zjednodušit, zdokonalit, urychlit nebo zautomatizovat.Pak zbývá vymyslet, jak to udělat, a vypracovat projekt, podle kterého se prvotní nápad zrealizuje.
Implementace technologie neboli realizaci projektu lze v zásadě rozdělit na 3 fáze – příprava, samotná implementace a testování. Každá fáze má své opodstatnění a není radno žádnou z nich podcenit. Na základě našich 20+ ročních zkušeností a odborných znalostí věnujeme všem těmto fázím potřebnou pozornost a odpovídající nasazení. Snažíme se, aby implementace technologie co možná nejméně zatížila zákazníka a narušila jeho provoz.Podpora a součinnost ze strany klienta je však vždy vítaná.

Za dobu svého působení jsme již realizovali celou řadu technologických implementací a systémových integrací, které se vyznačují dodávkou špičkových technologií, moderním řešením a včasným dokončením. Do provozu jsme uvedli části nebo kompletní výrobní řetězce významných mediálních společností, od produkce, přes postprodukci, distribuci obsahu, archivaci až po vysílání a publikování na různých mediálních platformách a sociálních sítích. Našim klientům poskytujeme implementační a integrátorské služby, které představují přidanou hodnotu při zavadění nových technologií a pracovních postupů.

V praxi

Česká televize, TV  Nova, TV Barrandov, TV Prima, TA3, RTVS, TV Markíza, TV JOJ, DigiSport, Jam Film, Pokrok, Studio MAT, SFU, ESIS PZ

Mohlo by vás zajímat

Technologické poradenství

Efektivní návrhy konfigurace a workflow

Servisní služby

Bezproblémové zajištění vysílaní a výroby

Individuální a skupinové tréninky

Školení podle potřeb zákazníků